Kedves Szülők!
A tanévet kitűnő bizonyítvánnyal záró diákjainkat ebben a tanévben is egy ingyenes, a Fővárosi Nagy Cirkusz előadására szóló jeggyel jutalmazza a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft.
A bizonyítványban található kupon beváltásának lehetőségeit az alábbi linken érhetik el.
Megtekintés

Kertvárosi Nyári napközis tábor

Szülőknek szóló tájékoztató a beiratkozással kapcsolatban


Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratásáraHúsvéti hagyományörző programok a Kertvárosi Tanyaudvarban

Iskolánkban a Safer Internet napok keretében, a biztonságos internethasználatról szóló programokon vettek részt a diákok. A programról részletesebben ezen a linken olvashatnak.

Hittan oktatás tájákoztatók

Katolikus
Református
Evangélikus
Zsidó


A Kertvárosunk Értékeiért Egyesület „HÍMZÉS EREJE” című pályázaton ismét dobogós eredményeket értek el diákjaink.

Megtekinthető az eredményeink közöttManófaktúra Program

FIGYELEM! IDŐPONTVÁLTOZÁS!
Manófaktúra foglalkozások új időpontjai a következők:
2022. febr. 3. 16:30 – „Farsangi forgatag”
2022. már. 23. 16:30 – „Tavaszváró”
2022. már. 26. 10:00 – „Környezetünk”

A könnyebb lebonyolítás érdekében kérjük regisztrációval jelezzék a részvételi igényüket.

REGISZTRÁCIÓ

Február 23.

1. óra angol Radóné Szalai Anikó 4. osztály
1. óra angol - Bíró Ágnes - 2. osztály
2. óra metematika - Kovácsné Rácz Kriszta - 2. osztály


Március 9.

1. óra matematika - Józsa Andrea - 4. osztály
2. óra magyar nyelv és irodalom - Józsa Andrea - 4 osztály

Intézményünkbe a felnőtt látogatók csak védettségi igazolvánnyal léphetnek be.
Kérjük, hogy ezekre a foglalkozásokra a gyermeket csak egy szülő kísérje!
A fenti programok a járványügyi helyzet függvényében változhatnak.

Járványügyi intézkedési terv

Információ a papírgyűjtésről - feltöltés alatt...

Sulizsák plakát - feltöltés alatt...

STOP BULLYING – NO BULLYING - Erőszakmentes övezet


....................................................................................................................................................................................................................................................................

Erősségek Bajnokai pilot program

.................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Egészségesen enni, egészségesnek lenni nemzetközi pilot program.

.................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 Ismét elnyertük a "Boldog iskola" címet.

Büszkén tesszük közzé, az Európai Iskola Sport Napja (ESSD) alkalmából megrendezett sportnapunk elismerő oklevelét.

.........................................................................................................................................................

Kedves Látogató!

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önt „ iskolánk a MÓRA” honlapján.

Iskolánk alapvető céljai – öndefinícióként – lettek meghatározva pedagógiai programunkban:

„A Móra Ferenc Általános Iskola olyan nyitott, szolgáltató, általánosan képző iskola, amelyben a tudatosan szervezett  pedagógiai tevékenység során felkészülnek a tanulók az egész életen át tartó tanulásra, amelynek segítségével olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben, valamint magyarságtudatukat megőrizve válnak majd európai polgárokká.”

Kezdetek a minőségépítés útján

Európában és hazánkban is központi kérdéssé vált az oktatás színvonalának hatékonysága. Iskolánk részt vesz a Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztő programban. Az I. intézményi modell, a „partnerközpontú működés” és a II. modell, a „teljeskörű minőségirányítás” kiépítése során azonosulni tudtunk a rendszerszemléletű, folyamatosan megújuló munka irányelvével.

A program zárásakor iskolánk megkapta a teljeskörű minőségirányítási munkáért járó elismerő oklevelet és emlékplakettet.

Kompetenciák komplex fejlesztése

Közösségépítésben, az önismeret- és személyiségfejlesztésében a drámapedagógiai eszközök használata nagy múltra tekint vissza iskolánkban. A KÁVA Kulturális Műhely, a Kolibri Színház színész-drámatanárainak segítségével tettük/tesszük teljesebbé a nevelés-önnevelés folyamatát. A foglalkozásokon a tanulók alkotókká válnak, és a szituációk eljátszása során gyakorlati ismeretekre tesznek szert saját élményeik alapján.

Hagyományőrzés a Mórában   

„Élni fog a nemzet, amely összetart” (Arany János)

Az „Erdei iskola” iskolánk egyik legrégibb tanulási formája, melyet szép hazánk különböző tájegységein valósítunk meg. Az iskolai tábor alatt az adott országrész természeti szépségeit és épített látványosságait  ismerik meg tanulóink, miközben sokrétű tevékenységekben tehetik próbára magukat.

népi hagyományok ápolására, valamint az egyes vidékekre jellemző táncokmegismerésére szakköri keretek között van lehetőség iskolánkban.

Minden évben megemlékezünk a népmese napjáról, részt veszünk a Szent Mihály napibúcsúban, s szereplői voltunk a karácsonyi Betlehemes Fesztiváloknak.

Az ismétlődő projektek között minden évben szerepel többek között a Honfoglalás és aSzüret is.

A napköziben évente többször tartunk hagyományőrző csoportközi kézműves foglalkozásokat kiemelt ünnepeinkhez (húsvét, pünkösd, karácsony) kapcsolódva.

Nemzetközi kapcsolatok

Az elmúlt években a határon túli magyarokkal való kapcsolattartás céljából jártunk Kárpátalján, a Felvidéken, Erdélyben és Horvátországban. A kirándulásokon azok a tanulók vehettek részt, akik az iskola által kiírt pályázati feltételeket teljesítették.

Képzési prioritásaink

Emelt szintű matematika

Emelt óraszámú idegen nyelv oktatása (1-4. évf.)

Emelt szintű idegen nyelv oktatása (5-8. évf.)

Művészetek műveltségterület tantárgybontás nélküli oktatása

A közvetlen és közvetett partneri igényeknek megfelelően a kerettanterv alapján köznevelési típusú sportiskolai nevelést-oktatást szervezünk.

Európai nyelvek oktatása csoportbontásban

Számítástechnika oktatása 5. osztálytól

Iskolaotthonos nevelés – oktatás

Munkatársaim igényes szakmai felkészültsége, becsületes munkája eredményeként tanulóink több területen kiválóan teljesítenek. Ennek köszönhetően megbecsülnek és keresnek bennünket a lakókörnyezetünkben.

Móra Ferencet választottuk iskolánk névadójának. Emberszeretete, munkássága, élete ma is példakép lehet pedagógusnak, szülőnek, gyermeknek egyaránt.

Iskolánk szellemiségét legjobban névadónk gondolatvilága jellemzi, amely olvasható az iskolába belépve a MÓRA emléksarokban:

„Nem vagyok nagy regiszterű orgona, kolompszó vagyok a magyar mezők felett, de fáradt emberek ezt is szeretik hallani néha. Nem vagyok csillag csak rőzsetűz, de az, amíg ég, meleget tud adni az egyszerű embereknek.”

Remélem a fentiek felkeltették az érdeklődését és személyesen is meglátogatja iskolánkat!   

Bánkiné Kiss Anikó – Intézményvezető

www.mupa.hu